Truy cập nội dung luôn
CHUYỂN ĐỔI SỐ

THÁI NGUYÊN

Mục tiêu đến năm 2025 thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, đến năm 2030 thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số

Thái Nguyên tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án 06 năm 2024

Có thể nói, một trong những “điểm sáng” của chuyển đổi số ở Thái Nguyên thời gian qua là Đề án 06. Việc thực hiện có hiệu quả Đề án đã thu được nhiều kết quả tích cực, được người dân, doanh nghiệp...

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số năm 2024

Đây là một trong những nội dung được đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông ngày 19/02/2024.

Đại học Thái Nguyên: Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số

Thực hiện nghiêm túc chủ trương chuyển đổi số trong mọi hoạt động, năm 2023 các đơn vị trong toàn Đại học (cụ thể là các ban Chuyển đổi số tại các đơn vị) đã quyết liệt chỉ đạo bằng việc xây dựng...

Chuyển đổi số - Tạo đột phá trong công tác kiểm sát

Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số có vai trò quan trọng trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực Kiểm sát. Xác định rõ tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ...

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 125179

Trang thông tin điện tử chuyển đổi số Thái Nguyên

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Đình Giang - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3501.260 - Fax: 0208.3501.260 - Email: cds@thainguyen.gov.vn